Allmänna villkor

 • Allmänt Dessa villkor är relaterade till överenskommelse mellan användare av b-people coaching community HRatOnce filial och abonnenter av tjänsterna som tillhandahålls via https://forelasare.hratonce.com och https://hratonce.com.
 • Tjänstens innehåll deltagare ska erhålla rätten till deltagande i webinarier, och workshops . Föreläsare erhåller rätten att enligt val av de tre olika abonnemang som erbjuds på hemsidan www.hratonce.com. Kursinköp görs på forelasare.hratonce.com.
 • Föreläsarkontoat bokas på hemsidan eller genom manuell registrering av administrationen HRatOnce. Se vidare medlemskapnivåer.
 • Efter betalningsbekräftelse får abonnenten tillgång till föreläsarplats som ger abonnenten rätt att hålla egna föreläsningar och ge video kurser. Abonnenten producerar själv sin videokurs och får tillgång till sin plats på plattformen forelasare.hratonce.com Abonnenten får rätt att bjuda in sina egna kunder, sätter sina egna priser.Abonnenten kan erhålla assistans av team hratonce. Inspelade versioner samt möjligheten att ladda ner versioner ges i enlighet med den typ av abonnemang som valts.
 • Prissättning och betalning föreläsareTvå typer av medlemskap erbjuds företag. Guld och Silver . Samtliga medlemskap ger möjlighet att hyra en föreläsar- och utbildarplats och att genom medlemskapet kunna föreläsa respektive utbilda live online.
 • Guldmedlemskap för tillgång av föreläsar- och utbildarplats med assistans av HRatOnce med full support.
 • Silvermedlemskap för tillgång till en föreläsar- och utbildarplats med viss support.
 • Betalning sker årsvis och hanteras av Stripe.com. Stripe-kontot innehas av b-people coaching Community, ägare av HRatOnce. Efter 12 månader påbörjas en ny 12 månadersperiod om ingen uppsägning skett. Tjänsten levereras 100 % digitalt.
 • Prissättning för inköp av individ eller företag till föreläsningar, workshops och masterclass sker betalning vid bokningen av respektive föreläsning, workshop , masterclass

I tjänsten föreläsarkonto ingår:
– Tillgång till abonnemang som ger plats att föreläsa och utbilda live online
– Nedladdningar av eventuella noter i pdf-format
– Inspelade versioner av vissa seminarier

b-people coaching community reserverar sig för eventuella prisändringar. Priserna är exklusive moms.

Kostnadsfri testperiod 30 dagar

b-people coaching community erbjuder en testperiod om 30 dagar kostnadsfritt. Anmälan sker på forelasare.hratonce.com. Datumet gäller från dagen utbildningen börjar och 30 dagar framåt. Viss support ingår, dock inte närvaro av värd, moderator eller annan uppbackning under föreläsningar,utibldningar som den som testar håller. Supportfrågor kan ställas till info@hratonce.com och besvaras inom 48 timmar.

Support
Abonnenten föreläsare, har tillgång till HratOnce tekniska support vardagar under kontorstid.

Återbetalning föreläsarkonto
Från att abonnenten har betalat in och fått bekräftelse om inkommen betalning till Bpeople Coaching community kan ingen återbetalning ske. Abonnemanget förnyas automatiskt efter 12 månader.

Uppsägning av abonnemang gäller föreläsarkonto

Abonnemanget kan sägas upp 30 dagar innan abonnemangets utgång

 1. High-speed Internet access
  För nyttjande av HRatOnce tjänsterna krävs internetuppkoppling och bredband.
 2. Personlig information (PUL)
  Genom tecknande av abonnemang , gäller för föreläsare, ger abonnenten sitt medgivande till att HRatOnce och Bpeople Coaching Community får använda abonnentens uppgifter till att lagra och att användas i syfte att tillhandahålla webinarier och workshops i syfte av användandet av HratOnce tjänster. Bpeople coaching community förbinder sig att inte avslöja abonnentens uppgifter eller annan information till tredje part.
 3. Individer och företag som köper enstaka workshop eller föreläsning ger sitt medgivande till att HRatOnce och Bpeople Coaching Communiy får använda personers uppgiftet enligt nedan “Användning av personuppgifter”

Användning av personuppgifter
Genom din registrering och/eller beställning samtycker du till att b-people coaching community sárl lagrar och använder uppgifter om dina inköp samt de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service. Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att b-people Coaching Community Sárl kan, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via mejl med nyhetsbrev, direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar. Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Information enligt personuppgiftslagen (1998:204) För föreläsare som som beställer medlemskap
I syfte att ge dig som abonnent av våra tjänster i HratOnce Bpeople coaching community, en god service förenad med abonnemanget behandlar Bpeople coaching community dina personuppgifter (inklusive personnummer). Med behandling avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifterna, vare sig detta sker på automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, registrering, lagring, ändring eller utlämnande av personuppgifterna till tredje part. Personuppgifterna behandlas även för att erbjuda dig förmåner, genomföra marknadsanalyser och produktutveckling samt för marknadsföringsändamål. Personuppgifter kan komma att behandlas i samband med publikation av företagsuppgifter på Internet. Behandlingen utförs av Bpeople Coaching community HratOnce . Bpeople coaching community HRatOnce och de företag vi samarbetar med såväl inom som utom EES-området. Överföring av personuppgifterna till tredje land genom publicering på Bpeople coaching community HratOnce hemsida www.hratonce.com kan komma att ske.

 1. Ägare av webbadress och hemsida
  HRatOnce.com ägs av b-people Coaching Community Sárl.

Insamling av information
Bpeople coaching community HRatOnce erbjuder dig möjlighet att via vår webbplats beställa abonnemang och beställa deltagarplats på workshops och föreläsningar. På webbplatsen får vi information om ditt namn, uppgifter om hur du kan bli kontaktad och information som är nödvändig för fakturering. Vi får också information om affärstransaktionen samt information om din betalning om du väljer att betala med kort.

Säkerhet
För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av envägskryptering när känsliga uppgifter, såsom uppgifter om kreditkortsnummer, behandlas. Vår betalningspartner, Stripe uppfyller säkerhetskraven PCI-DSS som är ett golbalt samlingsbegrepp för obligatorisk datasäkerhetsstandardför betalkortsbranschen..

Användning av personuppgifter
Genom din registrering och/eller beställning samtycker du till att Bpeople coaching community HratOnce filial lagrar och använder uppgifter om dina inköp samt de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service. Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att Bpeople Coaching community HratOnce filial , såvida du inte skriftligen motsatt dig det, komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via mejl med nyhetsbrev, direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar. Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.
Sklckas till: Bpeople coaching community HRatOnce filial, Björnmossevägen 78, 138 37 Älta

Om du önskar rättelse av felaktigheter i personuppgifterna eller ytterligare information om behandlingen av personuppgifterna kan Bpeople coaching community HratOnce filial kontaktas Telefon 0851972051.

Rättelse, insyn och återkallelse
Bpeople coaching community HratOnce filial, Björnmossevägen 78, 138 37 Älta är personuppgiftsansvarig i enlighet med personuppgiftslagen. Om du vill ta del av dess eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss på följande adress:

Att: Kristina Höghielm
HratOnce Bpeople coaching community filial
Björnmossevägen 78
13837 Älta
E post: info@hratonce.com

Missbruk av dina kontouppgifter
Vid försök till bedräger eller annat missburk av tjänster på HratOnce.com förbehåller sig Bpeople coaching community HratOnce filial att neka användare tillgång till webbplatsen hratonce.com och de tjänster som tillhandahålls

 1. Tvister
  Tvister relaterade till denna överenskommelse ska arbriteras under svensk lag.