En guide om konflikthantering

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Länkad knapp
Kom igång

Konstruktiva och destruktiva konflikter. Här är en guide som ger information om hur vi kan hantera konflikter innan de eskalerar och vi behöver ta till hjälp av konsulter.