Life coaching för dig som vill skapa förändring

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
2490
Kom igång
  1. Första coachingmötet där vi tillsammans lägger en mötesstrategi. Kostnadsfritt
  2. Coachingmöte där du beskriver din situation och dina önskemål
  3. Coachingmöte där vi fokuserar och diskuterar kring problematiken
  4. Coachingmöte där vi fokuserar på lösningar
  5. Coachingmöte där vi strukturerar upp en handlingsplan
  6. Coachingmöte där vi etablerar en aktionsplan
  7. Avslutande coachingmöte