Bemötande av kunder, klienter och medarbetare med psykisk sjukdom – verktyg och strategier 30/9 kl.10.00.

kr699

Bemötande av kunder, klienter och medarbetare med psykisk sjukdom – verktyg och strategier. En workshop där du under 2 timmar får teori varvat med praktiska övningar. Diskussionsforum.

Magdalena Berger expert leder i workshop. I priset ingår 2 timmar workshop. Priset är exklusive moms. I betalningsbekräftelsen finner du länken till workshopen.

Många tror fortfarande att vi väljer den inställning vi har till livet, tillvaron och arbetet men när man lever med psykisk ohälsa är det som att leva med en svart skugga över sig. En skugga som har en egen röst och vilja och som styr dig med järnhand. Den skuggan är sällan positiv, hoppfull och initiativkraftig.

Hur ska vi kunna förstå att en aggressiv kund eller klient är deprimerad när vederbörande själv inte förstår det? Hur ska vi förstå att en person som är sur och klagar har ångest eller känner sig utmattad om personen själv inte har insikt i detta? De personer vi möter dagligen bär på känslor och många gånger starka affekter. Många av oss inga problem med att hålla känslor i schack medan andra har svårt att reglera sina affekter och lägger över dem på människor i sin omgivning. Det resulterar i att du som arbetar med människor tvingas ta emot såväl ilska, sorg som ångest och rädsla dagligen i ditt arbete. I arbetet med människor är det därför många gånger svårt att veta hur vi ska agera.

Magdalena delar med sig av kunskap och ger dig förståelse om vad det innebär att leva med psykisk sjukdom och neuropsykiatrisk diagnos och konkreta verktyg och strategier som kan vara till nytta i arbetet med att bemöta anställda, kunder eller klienter.

Magdalena har under många år specialiserat sig på h psykisk ohälsa, affekter och affektsmitta. Till sin hjälp har hon akademisk utbildning, erfarenhet från skola och psykiatri. Dessutom har hon varit engagerad i brukar- och anhörigföreningarna NSPH (Nationell Samverkan Psykisk Hälsa), OCD-föreningen och Föreningen Balans (ångest, depression och utmattning). Hon har också en själv en psykiatrisk diagnos som lärt henne mycket om socialt samspel. Magdalena är förutom pedagog och HR-konsult författare och har skrivit två böcker om psykisk hälsa och ohälsa.

 

Bemötande av kunder, klienter och medarbetare med psykisk sjukdom – verktyg och strategier. En workshop där du under 1,5 timmar får teori varvat med praktiska övningar. Diskussionsforum.

Magdalena Berger expert leder i workshop. I priset ingår 1,5 timmar masterclass. Priset är exklusive moms. I betalningsbekräftelsen finner du länken till masterclass.

Många tror fortfarande att vi väljer den inställning vi har till livet, tillvaron och arbetet men när man lever med psykisk ohälsa är det som att leva med en svart skugga över sig. En skugga som har en egen röst och vilja och som styr dig med järnhand. Den skuggan är sällan positiv, hoppfull och initiativkraftig.

Hur ska vi kunna förstå att en aggressiv kund eller klient är deprimerad när vederbörande själv inte förstår det? Hur ska vi förstå att en person som är sur och klagar har ångest eller känner sig utmattad om personen själv inte har insikt i detta? De personer vi möter dagligen bär på känslor och många gånger starka affekter. Många av oss inga problem med att hålla känslor i schack medan andra har svårt att reglera sina affekter och lägger över dem på människor i sin omgivning. Det resulterar i att du som arbetar med människor tvingas ta emot såväl ilska, sorg som ångest och rädsla dagligen i ditt arbete. I arbetet med människor är det därför många gånger svårt att veta hur vi ska agera.

Magdalena delar med sig av kunskap och ger dig förståelse om vad det innebär att leva med psykisk sjukdom och neuropsykiatrisk diagnos och konkreta verktyg och strategier som kan vara till nytta i arbetet med att bemöta anställda, kunder eller klienter.

Magdalena har under många år specialiserat sig på h psykisk ohälsa, affekter och affektsmitta. Till sin hjälp har hon akademisk utbildning, erfarenhet från skola och psykiatri. Dessutom har hon varit engagerad i brukar- och anhörigföreningarna NSPH (Nationell Samverkan Psykisk Hälsa), OCD-föreningen och Föreningen Balans (ångest, depression och utmattning). Hon har också en själv en psykiatrisk diagnos som lärt henne mycket om socialt samspel. Magdalena är förutom pedagog och HR-konsult författare och har skrivit två böcker om psykisk hälsa och ohälsa.