Föreläsning Digitaliseringens påverkan på arbete och arbetsplatser

kr0

Mille Beckman är Head of Digitalization and Change Telia company . I denna föreläsning får du faktabaserad information och många tips och råd om hur ni går tillväga i organisationen.

Det är hög tid att implementera digitaliseringsstrategin. Mille Beckman talar här om vad digitalisering handlar om för organisationer och medarbetare samt presenterar flera undersökningar som visar på att digitaliseringen medför stora förändringar i företagen både inom ledarskapet och medarbetarskapet.