KASAM- En modell för att främja psykisk hälsa på arbetsplatsen. 13/10 kl. 14.30

kr499

Psykisk ohälsa står idag för nära hälften av alla sjukskrivningar och de flesta arbetsplatser upplever en stor utmaning inför att skapa en plan för att reducera den eskalerande psykisk. Men att arbeta systematiskt med att förhindra psykisk ohälsa är lättare sagt än gjort. Då kan en modell som KASAM (Känsla Av Sammanhang) komma väl till pass. Åtskilliga studier världen över har under de senaste 50 åren bevisat att KASAM – som är en organisationspsykologisk modell – visat att en stark KASAM leder till god fysisk och mental hälsa. Den 14 Oktober 2021 kl. 14.00-15.30

KASAM Så främjar vi psykisk hälsa är en utbildning som framförallt fokuserar på konkreta strategier kring hur din arbetsplats kan arbeta för att medarbetarna ska uppnå välmående. Genom att känna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i sin yrkesvardag kan vi på ett enkelt sätt reducera stress och psykisk ohälsa. Utmaningen ligger i att förstå vad vi egentligen mår bra av. Även Krav-kontroll-stödmodellen kommer att åskådliggöras som en illustrativ bild av hur krav, kontroll och stöd samspelar och påverkar vårt arbete och hur vi kan påverka dessa faktorer med ökat välmående som resultat.

Magdalena delar med sig av konkreta verktyg för individen såväl som organisationen. Strategier för en bättre mental arbetsmiljö är en förutsättning för att medarbetare ska hålla i längden och klara att prestera och leverera såväl kortsiktigt som långsiktigt. Det blir roligt och meningsfullt att gå till jobbet. Magdalena är förutom pedagog och HR-konsult författare och har skrivit två böcker om psykisk hälsa och ohälsa.

Föreläsningen är först och främst en inspirationsföreläsning men innehåller förutom teori även en Workshop med praktiska övningar i grupp samt diskussion.

I priset ingår 1,5 timmar workshop . Teori varvat med praktiska övningar. Priset är exklusive moms. Länken till workshopen finns på betalningsbekräftelsen som skickas till den e-postadress du angivit

Psykisk ohälsa står idag för nära hälften av alla sjukskrivningar och de flesta arbetsplatser upplever en stor utmaning inför att skapa en plan för att reducera den eskalerande psykisk. Men att arbeta systematiskt med att förhindra psykisk ohälsa är lättare sagt än gjort. Då kan en modell som KASAM (Känsla Av Sammanhang) komma väl till pass. Åtskilliga studier världen över har under de senaste 50 åren bevisat att KASAM – som är en organisationspsykologisk modell – visat att en stark KASAM leder till god fysisk och mental hälsa. Den 14 Oktober 2021 kl. 14.00-15.30

KASAM Så främjar vi psykisk hälsa är en utbildning som framförallt fokuserar på konkreta strategier kring hur din arbetsplats kan arbeta för att medarbetarna ska uppnå välmående. Genom att känna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i sin yrkesvardag kan vi på ett enkelt sätt reducera stress och psykisk ohälsa. Utmaningen ligger i att förstå vad vi egentligen mår bra av. Även Krav-kontroll-stödmodellen kommer att åskådliggöras som en illustrativ bild av hur krav, kontroll och stöd samspelar och påverkar vårt arbete och hur vi kan påverka dessa faktorer med ökat välmående som resultat.

Magdalena delar med sig av konkreta verktyg för individen såväl som organisationen. Strategier för en bättre mental arbetsmiljö är en förutsättning för att medarbetare ska hålla i längden och klara att prestera och leverera såväl kortsiktigt som långsiktigt. Det blir roligt och meningsfullt att gå till jobbet. Magdalena är förutom pedagog och HR-konsult författare och har skrivit två böcker om psykisk hälsa och ohälsa.

Föreläsningen är först och främst en inspirationsföreläsning men innehåller förutom teori även en Workshop med praktiska övningar i grupp samt diskussion.

I priset ingår 1,5 timmar workshop . Teori varvat med praktiska övningar. Priset är exklusive moms. Länken till workshopen finns på betalningsbekräftelsen som skickas till den e-postadress du angivit