Så främjar vi psykisk hälsa del 1 med Magdalena Berger

kr499

Så främjar vi psykisk hälsa Del 1

Alla arbetsplatser behöver idag en plan för hur de främjar psykisk hälsa och skapar en välmående organisation. Forskning visar tydligt att psykisk hälsa och välmående går hand i hand med en framgångsrik organisation. Trots det är det många chefer och arbetsgivare som står handfallna. Ju fler anställda som arbetar under stress eller med ströfrånvaro och sjukskrivning som en följd, desto sämre förutsättningar har organisationen att nå sina mål vare sig det handlar om den privata eller offentliga sektorn. Men hur gör man då för att bli en välmående organisation?

Så främjar vi psykisk hälsa Del 1 är framför har framför allt fokus på medarbetarna och vad vi själva kan göra för att stärka vår hälsa. Vad kan vi som chefer och medarbetare göra för att undvika stressfällor och psykisk ohälsa. Vad kan vi som enskilda medarbetare och chefer göra för att skydda oss själva och vad kan jag och mina kollegor göra för att bli mer medvetna om vad som utlyser stress och psykisk ohälsa?

Magdalena delar här med sig av konkreta verktyg för individen såväl som organisationen. Strategier för en bättre mental arbetsmiljö är en förutsättning för att medarbetare ska hålla sig friska och bygga upp ett skydd mot psykisk ohälsa för att kunna prestera och leverera såväl kortsiktigt som långsiktigt. Det blir också roligt och meningsfullt att gå till jobbet.

Magdalena är förutom pedagog och HR-konsult författare och har skrivit böcker om psykisk hälsa och ohälsa. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med psykisk ohälsa och har också arbetat inom psykiatrin samt för brukarföreningarna NSPH ((Nationell Samverkan Psykisk Hälsa), OCD-föreningen och Föreningen Balans (d
ångest och depression).

Föreläsningen är först och främst en inspirationsföreläsning till att påbörja arbetet med att skapa en plan för att arbeta med friskfaktorer på arbetsplatsen. men innehåller förutom teori även en Workshop med praktiska övningar i grupp samt diskussion.

 Priset anger kostnaden för del 1 totalt 2 timmar per deltagare. Priset är exklusive moms. Föreläsning, frågestunder och grupparbeten med experten Magdalena Berger. Live onlineTeori varvat med praktiska övningar i grupp. Varje del pågår 2 timmar.

 

 

 

 

Så främjar vi psykisk hälsa Del 1

Alla arbetsplatser behöver idag en plan för hur de främjar psykisk hälsa och skapar en välmående organisation. Forskning visar tydligt att psykisk hälsa och välmående går hand i hand med en framgångsrik organisation. Trots det är det många chefer och arbetsgivare som står handfallna. Ju fler anställda som arbetar under stress eller med ströfrånvaro och sjukskrivning som en följd, desto sämre förutsättningar har organisationen att nå sina mål vare sig det handlar om den privata eller offentliga sektorn. Men hur gör man då för att bli en välmående organisation?

Så främjar vi psykisk hälsa Del 1 är framför har framför allt fokus på medarbetarna och vad vi själva kan göra för att stärka vår hälsa. Vad kan vi som chefer och medarbetare göra för att undvika stressfällor och psykisk ohälsa. Vad kan vi som enskilda medarbetare och chefer göra för att skydda oss själva och vad kan jag och mina kollegor göra för att bli mer medvetna om vad som utlyser stress och psykisk ohälsa?

Magdalena delar här med sig av konkreta verktyg för individen såväl som organisationen. Strategier för en bättre mental arbetsmiljö är en förutsättning för att medarbetare ska hålla sig friska och bygga upp ett skydd mot psykisk ohälsa för att kunna prestera och leverera såväl kortsiktigt som långsiktigt. Det blir också roligt och meningsfullt att gå till jobbet.

Magdalena är förutom pedagog och HR-konsult författare och har skrivit böcker om psykisk hälsa och ohälsa. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med psykisk ohälsa och har också arbetat inom psykiatrin samt för brukarföreningarna NSPH ((Nationell Samverkan Psykisk Hälsa), OCD-föreningen och Föreningen Balans (d
ångest och depression).

Föreläsningen är först och främst en inspirationsföreläsning till att påbörja arbetet med att skapa en plan för att arbeta med friskfaktorer på arbetsplatsen. men innehåller förutom teori även en Workshop med praktiska övningar i grupp samt diskussion.

 Priset anger kostnaden för del 1 totalt 2 timmar per deltagare. Priset är exklusive moms. Föreläsning, frågestunder och grupparbeten med experten Magdalena Berger. Live onlineTeori varvat med praktiska övningar i grupp. Varje del pågår 2 timmar.

Onsdagen den 7 oktober kl 15.00 -16.30 Så förebygger vi stress och psykisk ohälsa 1 (För företag, myndigheter och verksamheter inom offentliga sektorn) .