Så främjar vi psykisk hälsa del 2 med Magdalena Berger

kr2,400

Så främjar vi psykisk hälsa Del 2

Alla arbetsplatser behöver idag en plan för hur vi skapar en välmående arbetsplats. Forskning visar att psykisk hälsa och välmående går hand i hand med en framgångsrik organisation. Ju fler anställda som arbetar under stress eller med ströfrånvaro och sjukskrivning som en följd, desto sämre förutsättningar har organisationen att nå sina mål vare sig det handlar om den privata eller offentliga sektorn. Men hur gör vi då för att bli en välmående organisation?

Så främjar vi psykisk hälsa Del 2 har framförallt fokus på friskfaktorer i organisationen och hur hela organisationen kan arbeta för att bli en välmående arbetsplats. Vad kan vi som chefer göra för att stärka medarbetarnas hälsa och vad kan medarbetarna själva göra för att hålla sig friska? Vad kan vi som organisation göra för att skapa stabilitet och vad kan vi göra för att bli mer medvetna om vad som utlyser stress och psykisk ohälsa hos personalen?

Hur ska en vi kunna förstå att en aggressiv medarbetare kanske är deprimerad när vederbörande själv inte förstår? Hur går vi till väga för att förstå varför negativa kulturbärare i organisationen är just negativa och hur skapar vi positiva kulturbärare utan att exkludera eller göra sjuka medarbetare ännu sjukare? Dessa frågor och många andra får du svar på eller möjlighet att reflektera kring.

Människor kommer alltid att vara sjuka men de ska aldrig någonsin bli sjuka på grund av jobbet. Genom rätt kunskap, systematiska arbetsmetoder kan vi skapa en tydlig organisation som leder till välmående och att alla medarbetare mår bättre.

Magdalena är förutom pedagog och HR-konsult författare. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med psykisk ohälsa. Förutom arbete i den psykiatriska och somatiska sjukvården har hon också erfarenhet av arbete i brukarföreningarna NSPH ((Nationell Samverkan Psykisk Hälsa), OCD-föreningen och Föreningen Balans (d
ångest och depression).

Föreläsningen är först och främst en inspirationsföreläsning till att påbörja arbetet med att skapa en plan för att arbeta med friskfaktorer på arbetsplatsen. men innehåller vid sidan av teori även en Workshop med praktiska övningar i grupp samt diskussion.

 

Priset anger kostnaden för 1 workshop totalt 2 timmar för en deltagare. Priset är exklusive moms  Varje del pågår 2 timmar.

Tisd 21 sept 14.30  – Så förebygger vi stress och psykisk ohälsa del 2 (För företag, myndigheter och verksamheter inom offentliga sektorn) .

 

 

 

Så främjar vi psykisk hälsa Del 2

Alla arbetsplatser behöver idag en plan för hur vi skapar en välmående arbetsplats. Forskning visar att psykisk hälsa och välmående går hand i hand med en framgångsrik organisation. Ju fler anställda som arbetar under stress eller med ströfrånvaro och sjukskrivning som en följd, desto sämre förutsättningar har organisationen att nå sina mål vare sig det handlar om den privata eller offentliga sektorn. Men hur gör vi då för att bli en välmående organisation?

Så främjar vi psykisk hälsa Del 2 har framförallt fokus på friskfaktorer i organisationen och hur hela organisationen kan arbeta för att bli en välmående arbetsplats. Vad kan vi som chefer göra för att stärka medarbetarnas hälsa och vad kan medarbetarna själva göra för att hålla sig friska? Vad kan vi som organisation göra för att skapa stabilitet och vad kan vi göra för att bli mer medvetna om vad som utlyser stress och psykisk ohälsa hos personalen?

Hur ska en vi kunna förstå att en aggressiv medarbetare kanske är deprimerad när vederbörande själv inte förstår? Hur går vi till väga för att förstå varför negativa kulturbärare i organisationen är just negativa och hur skapar vi positiva kulturbärare utan att exkludera eller göra sjuka medarbetare ännu sjukare? Dessa frågor och många andra får du svar på eller möjlighet att reflektera kring.

Människor kommer alltid att vara sjuka men de ska aldrig någonsin bli sjuka på grund av jobbet. Genom rätt kunskap, systematiska arbetsmetoder kan vi skapa en tydlig organisation som leder till välmående och att alla medarbetare mår bättre.

Magdalena är förutom pedagog och HR-konsult författare. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med psykisk ohälsa. Förutom arbete i den psykiatriska och somatiska sjukvården har hon också erfarenhet av arbete i brukarföreningarna NSPH ((Nationell Samverkan Psykisk Hälsa), OCD-föreningen och Föreningen Balans (d
ångest och depression).

Föreläsningen är först och främst en inspirationsföreläsning till att påbörja arbetet med att skapa en plan för att arbeta med friskfaktorer på arbetsplatsen. men innehåller vid sidan av teori även en Workshop med praktiska övningar i grupp samt diskussion.

 

Priset anger kostnaden för 1 workshop totalt 2 timmar för en deltagare. Priset är exklusive moms  Varje del pågår 2 timmar.

Tisd 21 sept 14.30  – Så förebygger vi stress och psykisk ohälsa del 2 (För företag, myndigheter och verksamheter inom offentliga sektorn) .